Vad är ett trygghetslarm

Ett trygghetslarm gör det möjligt att snabbt kunna påkalla hjälp i akuta situationer, t.ex om man har ramlat. Larmet består ofta av en "dosa" som kopplas till den vanliga telefonen. Till larmet hör också en larmknapp som bärs runt halsen eller runt handleden. När man trycker på larmknappen går en signal till personalen, en larmcentral eller en anhörig.

Vissa trygghetslarm har också en talfunktion som gör att den larmande kan prata med den som besvarar larmet. 

Mobilt trygghetslarm

Ett modernt mobilt trygghetslarm med 3G.