VAS-skala

Visuell analog skala, VAS, är en skala med vilken man genom att peka på, eller skjuta en markör över, ett streck kan självuppskatta en upplevelse. VAS är vanligt inom sjukvård. Gäller det smärta kan ena sidan till exempel ange "ingen smärta" =0 och andra "värsta tänkbara smärta" =10. Man utläser sedan en siffra, i regel mellan 0-10.