Ultraljud

Ultraljud är ljud med en högre frekvens än man kan höra. Till skillnad från hörbart ljud så reflekteras detta lättare och sprids inte i samma utsträckning, därför får man även här som i fallet med IR en ganska exakt positionering på den som larmar. Mottagarna kan i vissa fall störas ut av ljud (även ohörbara, högfrekventa ljud) från exempelvis ventilationsanläggningar. Räckvidden är 5-10 meter vid fri sikt. Bör inte användas utomhus.

Tänk också på att sändarna sällan är vattentäta och att de även kan samla smuts som efter ett tag gör att de fungerar sämre. Detta beror på de hål som måste finnas för att ljudet ska slippa ut.

Se även Infrarött ljus och Radio