Tyst vårdmiljö

Tyst vårdmiljö är bra för både brukare och personal. Man slipper störande pip och blinkande displayer. Det minskar stressen hos både personal och patienter, och ökar effektiviteten och säkerheten i vården.

Hur fungerar det?

Brukaren har en larmknapp, antingen trådbunden eller trådlös. Personalen har bärbar larmhanteringsutrustning.

Vid ett tryck på larmknappen går en signal till den eller de personer som ska hantera larmet. Om ingen av dem kan ta larmet så går det vidare till någon annan.

Vad är det som gör det tystare?

- Larmet basuneras inte ut i hela byggnaden utan går till den som ska hantera det.

- Larmhanteringsutrustningen kan använda vibration istället för ljud för att påkalla uppmärksamhet.

Vilken teknik ska man välja?

Försök hitta en öppen teknikplattform. Många systemleverantörer jobbar med hemliga, slutna lösningar som innebär att kunden begränsas i sina valmöjligheter när det gäller sådana saker som inköp av tillbehör, reservdelar, service, uppgraderingar och utökningar.

Ett exempel på en öppen teknologi för den bärbara larmhanteringsutrustningen är GSM (vanliga mobiltelefoner). Ett annat exempel, som är väldigt vanligt främst i äldre system, är DECT (bärbara telefoner), dock är konkurrensen på dessa system sämre och det är sällsynt att olika modeller är fullt kompatibla.

För själva larmsystemet (larmknappen) är idag de flesta trådbundna system öppna, i alla fall när det gäller tillbehör. Däremot bör man se upp med vilket trådlöst system man väljer så att man inte hamnar i en kostsam beroendefälla gentemot leverantören.