TETRA

TETRA står för Terrestrial Trunked Radio och togs ursprungligen fram för att ersätta den analoga kommunikationsradiotekniken som användes av polis, brandkår och ambulans. Systemet har stora likheter med GSM och bygger även samma teknik. En viktig skillnad är förstås att systemet hanterar PTT (Push-to-talk) som gör att man genom att trycka på en knapp direkt kan tala till en hel grupp med användare, precis som i analog komradio.

Till skillnad från analog komradio finns det dock inga räckviddsbegränsningar tack vare att systemet byggs upp som ett mobilnät med flera basstationer som länkar samman olika områden. Det gör att t.ex. poliser kan samarbeta över hela landet.

För att inte det hela ska bli helt kaotiskt delar man upp sig i så kallade talgrupper. Talgrupperna liknar det man kallar kanaler i analog komradio, det vill säga de som lyssnar på samma talgrupp kan prata med varandra.

Att TETRA-tekniken kommer på tal inom trygghetslarmsvärlden beror dels på att systemet liknar traditionell mobiltelefon (det går att skicka data och det går att koppla upp vanliga samtal) och dels på att vi i Sverige genom det statliga Rakel-nätet har ett rikstäckande TETRA-nät med mycket god driftsäkerhet.

Läs mer om TETRA på Wikipedia.