Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen (2001:453), förkortat SoL, utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige.

Länk till sida med lagtexten:

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20010453.HTM

Länk till wikipedias artikel:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialtj%C3%A4nstlagen