Smalband

Smalband må vara motsatsen till bredband och därmed inte särskilt kul. Men inom trygghetslarmsvärlden handlar inte begreppet bandbredd om hur mycket film man kan tanka ner från ljusskygga hemsidor på nätet, utan oftast om hur de trådlösa tillbehören kommunicerar.

För att förstå begreppet bandbredd i radiosammanhang kan vi likna det med ljud. Radiosignaler sänds med olika frekvenser, vilket motsvarar toner i ljudsammanhang. En hög frekvens ger en pipig, hög diskantton och en låg frekvens en låg baston.

Radiosignaler från en larmknapp sänds med en viss "ton" beroende på vilket frekvensband den är tillverkad för.

En radiomottagare i trygghetslarmssystemet lyssnar efter just den "tonen" och aktiverar larmet när den tas emot.

Olika frekvensband har olika bandbredd och detta regleras av myndigheternas normer. Vad är då bandbredd?

Bandbredden kan liknas vid hur många olika toner en mottagare lyssnar efter. En smalbandig mottagare lyssnar efter endast en ton, medan en bredbandig lyssnar efter den önskade tonen och tonerna precis intill i tonskalan.

De olika larmsändarna kan variera i sin frekvens - låt oss kalla det tonsäkerhet - varför en smalbandig mottagare kan ha svårare att fånga upp larmsignaler. Däremot kan en smalbandig mottagare bättre undertrycka störningar som inte ligger precis inom dess område.

I praktiken betyder detta att:

  • En bredbandig mottagare är:
    • mer störningskänslig för signaler med liknande frekvens
    • bättre på att ta emot larmsignalen
  • En smalbandig mottagare är:
    • sämre på att ta emot larmsignaler
    • mindre störningskänslig för signaler med liknande frekvens (men utanför den sk centerfrekvensen)

Enligt myndigheternas normer ska mottagare på 869 MHz vara smalbandiga medan motttagare på 868 MHz tillåts ha större bandbredd.

Vilken frekvens är bäst?

Det går tyvärr inte att ge något generellt svar på det. Allt beror på omständigheterna. Under alla omständigheter så är skillnaden mellan 868 och 869 väldigt liten. Vårt råd till upphandlare blir därför att inte tänka så mycket på frekvenser. Betrakta det som en teknisk detalj, och ställ istället krav på räckvidd och fuktionssäkerhet.