Skillnaden mellan trygghetslarm och trygghetstelefon

Vad är det egentligen för skillnad mellan ett trygghetslarm och en trygghetstelefon?

Faktum är att en trygghetstelefon är ett trygghetslarm - däremot gäller inte det omvända! Man brukar dela in trygghetslarmen i två grupper: internsystem och trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner används av personer i eget boende, internsystem används i gruppboenden, äldreboenden och liknande.