Senior Alert

Senior alert är namnet på ett internetbaserat kvalitetsregister för vården. Syftet med registret är att utveckla nya förebyggande arbetssätt för att ge bästa möjliga vård.

De vårdgivare som deltar i projektet registrerar varje person över 64 med riskbedömning, åtgärder och resultat inom:

  • Fall
  • Trycksår
  • Undernäring
  • Munhälsa

Senior alert är en del av Sveriges Kommuner och Landstings satsning på "Bättre liv för sjuka äldre".