SOS Alarm

SOS Alarm Sverige Aktiebolag är ett bolag som driver nödnumret 112 i Sverige. 112 är ett nödnummer som används i fasta telefonnätverk i Europeiska unionen och EES-länderna, samt i GSM-nätverk i hela världen, för nödsamtal. Med 112 når man alarmeringscentralen som kopplar vidare till polis, ambulans eller brandkår där utsändande av fordon sker.

Bolaget ägs till lika delar av svenska staten och Sveriges kommuner och landsting.

SOS Alarm driver också en larmcentral för mottagning av olika typer av larm, som personlarm, brandlarm mm. Tidigare tog man även emot trygghetslarm.

Hemsida: www.sosalarm.se