SOS Access V4

SOS Access V4 är ett öppet protokoll för överföring av bland annat trygghetslarm. Protokollet som är framtaget av SOS Alarm, är digitalt och kan användas över internet.

Mer info om själva protokollet: http://www.mobillarmhantering.se/SOS%20Access%20V4.html