SCAIP

Social Care Alarm Internet Protocol, SCAIP, är ett digitalt protokoll för överföring av trygghetslarm till larmcentral. Protokollet är framtaget av en svensk branschorganisation tillsammans med av hjälpmedelsinstitutet.

SKL Kommentus Inköpscentral tog under 2013 fram ett ramavtal för att underlätta för beställarna att köpa in produkter som stödjer det nya SCAIP-protokollet.