Rakel

Rakel är ett mobilsystem för säkerhetsorganisationerna och räddningstjänsten i Sverige, främst polis, räddningstjänst och kommunal/statlig krisberedskap. Nätet drivs idag av MSB, Myndigheten för Sammhällsskydd och Beredskap.

Rakel baseras på radiotekniken TETRA.

Sveriges kommuner och landsting har tidigare förordat att trygghetslarmen ska använda Rakel-nätet. Östersunds kommun var den första i Sverige som började använda Rakel för trygghetslarm. MSB lanserade redan 2012 ett abbonnemang för trygghetslarm i Rakel-nätet, och senare samma år visade Swedish Radio Supply, SOS Alarm och BXO Solutions upp den första trygghetstelefonen för Rakel.