Radiolarmknapp

En liten sändare som bärs runt halsen eller i armband. Vid ett tryck på knappen sänds en signal till larmsystemet som vidarebefordrar larmet till larmcentral eller vårdpersonal.