Radio

Radio är numera den vanligaste tekniken för överföring av trygghetslarm från larmklocka till larmsystem eller basenhet. Räckvidden för radiobaserade larm begränsas inte i samma utsträckning som för IR eller Ultraljud av väggar, och genom samverkande mottagare kan man bygga upp hundraprocentig radiotäckning över stora byggnader. Samtidigt är detta radioteknikens största nackdel - eftersom radiosignalerna inte bryr sig om väggar är det väldigt svårt att avgöra från vilket rum ett larm kommer.

Radiosignaler kan störas av olika system som ligger på samma frekvens eller i närheten -- se särskilt upp med basenheter för trådlösa telefoner (sk DECT) och sändare till trådlösa hörlurar.

Räckvidden brukar ligga i intervallet 50-250 meter vid fri sikt. Även om radiosignaler inte hindras av väggar så dämpas de dock, därför blir räckvidden i praktiken ofta väsentligt kortare i inomhusmiljöer.

Radio och IR kombinerat ger möjlighet till både exakt positionering och hundraprocentig täckning. Även om IR-ljuset inte hittar fram till en mottagare, så kommer ändå ett larm att gå fram via radio, om än utan exakt position.

Se även Infrarött ljus och Ultraljud