Palliativ vård

 Kallas ofta vård i livets slutskede och är den vård som ges när inte längre finns någon möjlighet till bot.