NFC

NFC står för Near Field Communication och är en teknik som är besläktad med RFID men fungerar bara på korta avstånd, upp till en decimeter. Tekniken finns idag inbyggd i de flesta mobiltelefoner och gör att mobiltelefonen kan läsa av en liten etikett med NFC-kretsar i sig.

Varför vill man då ha något med så kort räckvidd?

Jo, inom trygghetslarm används tekniken för kvittenser av larm och signeringar av utförda insatser. Den korta räckvidden gör att kvittensen verkligen är ett bevis på att personalen har varit på plats.

Hur används NFC för att kvittera ett larm?

Larmet går till mobiltelefonen och personalen går till den som larmat. Endast genom att hålla mobiltelefonen någon centimeter i från larmknappen kan larmet återställas.

Hur höjer detta säkerheten?

Dels genom att man verkligen säkerställer att man måste vara på rätt plats för att kunna ta bort larmet, och dels genom att man sparar data om vem som har återställt larmet och när det hände.

Hur gör detta vardagen effektivare för personalen?

I äldre larmlösningar finns det ibland bara en knapp inne i boendens rum för återställning av larm. Om personen som larmat inte är i sitt rum måste man ändå springa till rummet och ta bort larmet. Ska man dessutom jobba med närvaromarkering så att vårdtyngdsmätningar och liknande blir korrekta måste man springa bort till rummet två gånger. Ibland ser man även försök att komma tillrätta med detta problem genom att montera larmtablåer i korridorerna där personalen kan kvittera larm utan att gå in i rummet, vilket dessvärre även öppnar för möljligheten kvittera larmet och sedan glömma gå till den boende för att något annat brådskande dyker upp...

En annan lösning som användes förr är att ha en extra knapp på sidan av den boendes larmknapp. Så länge den boende vet vilken knapp de ska trycka på är det förstås inga problem.