Larmcentral

Med larmcentral menar man vanligtvis en bemannad inrättning där larm tas emot och åtgärder sätts in. Det finns även automatiska larmcentral som styr larmen direkt till åtgärdande personal via deras mobiltelefoner.

Termen kan även syfta på en central del i ett larmsystem, en centralenhet.