Lagar och Förordningar

Lex Sarah föreskriver att den som är anställt inom vården är skyldig att anmäla missförhållanden.

Lex Maria föreskriver att vårdpersonal måste anmäla om en patient drabbats eller riskerat att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Socialtjänstlagen

Patientskadelagen föreskriver att den som drabbas av personskada kan få ersättning.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, handlägger ärenden som rör vården och omsorgen.

(klicka på länkarna för mer detaljerad information)