Kallelsesignal

Larmsystem på sjukhus benämns ofta "kallelsesignal". I grund och botten är funktionen identisk med ett trygghetslarmssystem (Internsystem) för äldrevården.