KST

KST - Kommunikation som tjänst. Istället för att köpa och drifttaga egen hårdvara i form av telefonväxlar, telefoner, trygghetstelefoner och likande köper man istället funktionen. Leverantören ser sedan till att man får tillgång till den hårdvara man behöver och de anslutningar som krävs för att funktionen man betalar för ska uppfyllas.