Internsystem

Ett larmsystem på ett äldreboende, sjukhus eller liknande. Detta är internt till skillnad från externa larm så som trygghetstelefoner.