Hemtjänst

Hemtjänsten hjälper personer i eget boende. Oftast är det fråga om äldre, men även yngre personer  med svår sjukdom eller fysiska eller psykiska funktionshinder kan få hjälp av hemtjänsten.