Gruppboende

 Boende där människor med ett visst hjälpbehov bor i grupp. Man skiljer på bland annat gruppboenden för dementa, för utvecklingsstörda och för personer med psykiska problem.