GSM

Globalt system för mobil kommunikation, eller GSM, är en digital standard för telefoni. GSM-tekniken används drygt hundratalet länder.

Många mobila trygghetslarm bygger på GSM-teknik. I nyare internsystem är GSM en av många tekniker som används för att sända larm till personalen.

Det finns numera möjlighet att bygga egna privata, lokala GSM-nätverk, vilket gör GSM-tekniken till en värdig efterträdare till trådlösa telefonisystem av DECT-typ.