21CN

21CN står för 21st Century Network och är namnet på den brittiska teleoperatören British Telecoms satsning för att släcka ner det analoga telenätet. Enligt de ursprungliga planerna ska detta vara gjort till 2010.

21CN går i korthet ut på att ta bort det analoga nätet och ersätta det med ett digitalt IP-nät. Den "sista kilometern", det vill säga sträckan från växelstationen till kunden, använder ADSL2+. Valet av ADSL2+ har kritiserats (med rätta) eftersom tekniken redan är föråldrad innan nätet är i drift.