Äldreomsorgen i siffror

I Sverige är 800 000 personer över 80 år gamla, cirka 8%.

År 2008 var 1 644 371 personer över 65+,  vilket motsvarar 17,6 procent av befolkningen.

År 2030 kommer 2 303 367 personer vara över 65+, motsvarande 23 procent av befolkningen. 

Antalet äldre ökar snabbt

Utvecklingen går mot en allt snabbare ökning av andelen äldre. Sedan 1900 har andelen ökat med 120 procent. Mellan 1990 och 2030 beräknas antalet 80+ öka från 400?000 till 800?000 personer. 

200 procent dyrare

Ökningen av andelen 80+ till år 2030 innebär enligt forskarna en fördubbling av vårdkostnaderna. En del forskare hävdar en kostnadsökning på över 200 procent.

Sverige satsar mest i världen

Inget land i hela världen satsar så mycket resurser på sina gamla föräldrar som Sverige. 2005 var äldreomsorgens kostnader 2,5 procent av BNP. I Belgien, Grekland och Italien är andelen knappt 0,1 procent av BNP.